Sten Jord & Grus

Egen Materialförädling

Genom egna anläggningar förädlar vi fram grus, sten, jord och sandmaterial i flera olika kvalitéer.

Vi säljer material fritt upplastat i våra täkter, på vår avhämtningsstation i Mullsjö eller levererat hem till dig på lastbil eller i Bigsack.

Avhämtningsstation Mullsjö

På vårt hämtlager på Garverigatan i Mullsjö kan du själv hämta det material du behöver. Vid infarten finns en tydlig instruktion hur du praktiskt går tillväga samt prislista.

På hämtlagret lastar du själv, så ta med spade.

Hämtlagret är öppet alla dagar!