Entreprenad

Mark & Trädgård

Dränera huset, slänta dike eller anlägga ny gräsmatta?

Vi erbjuder full markentreprenad och hjälper dig med bland annat:

  • Avloppsgrävning
  • Dräneringsgrävning
  • Mursättning
  • Anläggning av gräsmatta
  • Husrivning
  • Schakt av husgrund

m.m.

Snöröjning & Vägunderhåll

Våra vägar får utstå stora påfrestningar under hela året, men med rätt skötsel och underhåll får vi säkra och bekväma vägar som håller länge. Vi utför allt från trumläggning, dikning och grusning till kompletta vägbyggen – vi hjälper också till med snöröjning, plogning, saltning & sandning.

Asfaltering

Dags att asfaltera grusgången, garageuppfarten, vändplanen,
eller behöver du lägga ny beläggning på din befintliga?

Vi ombesörjer alla typer av asfaltering åt både företag och privatpersoner.